ความต่างของโอเมก้า 3 ในพืช กับสัตว์

ความต่างของโอเมก้า 3 ในพืช กับสัตว์
จากการศึกษาวิจัย พบว่าแหล่งสารอาหารสำคัญของโอเมก้า 3 นั้น พบได้ทั้งในพืชและสัตว์ทะเล ซึ่งทั้งสองแหล่งนี้ไม่สามารถทดแทนกันได้
น้ำมันโอเมก้า 3 ที่สกัดจากพืชถึงแม้จะมีปริมาณโอเมก้า 3 อยู่ด้วยแต่ก็เป็นโอเมก้า 3 ชนิด ALA (Alpha-linolenic acid) ไม่ใช่ DHA (Docosahexaenoic acid) และ EPA (Eicosapentanoic acid) เห็นได้ชัดว่าต่างจากใน คริลล์ออย

ขณะที่ร่างกายของคนเรามีการเปลี่ยนโอเมก้า 3 ชนิด ALA ไปเป็นชนิดแบบ DHA และ EPA ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้น้อยมาก เทียบแล้วน้อยกว่า 10% ด้วยซ้ำ

ดังนั้น การรับประทาน น้ำมันสกัดจากพืชชนิดต่างๆ จึงให้โอเมก้า 3 ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้น้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เราอาจได้สารออกฤทธิ์ที่มีคำว่า โอเมก้า 3 อยู่ในตัวพืชที่สกัดได้เป็นตัวเลขที่ดี อาจสูงกว่าโอเมก้า 3 จากสัตว์ด้วยซ้ำสำหรับพืชบางชนิด แต่อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ความสำคัญของชนิดโอเมก้า 3 ในชนิดรูปแบบของ DHA และ EPA มีคุณสมบัติการรักษาและป้องกันรักษาโรคได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะได้มีการกล่าวถึงในหัวข้อต่างๆในด้านสรรพคุณและประโยชน์ของการนำไปใช้ ในหัวข้ออื่นต่อไป

*******ซึ่งข้อสรุปสำหรับ Krill oil ( คริลล์ออย)นั้น บ่งบอกถึงการให้ปริมาณโอเมก้า 3 ในชนิดรูปแบบของ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย